bokningsregler

bokningsregler

ni har gjort en bokning hos olofsbo camping (observera att 18 års gräns gäller för bokning)
under högsäsong 2018-06-21 - 2018-08-12 måste man boka minst 3 nätter avser såväl campingtomter som stugor.
i mån av plats finns drop in som ej är bokningsbart

allmänt

du som bokat är ansvarig för att alla i sällskapet följer campingens regler.

när blir min bokning bindande?

bokningen är bindande så snart ni har betalt bokningsavgiften 80 kr och delbetalningen/hela hyran, senast 10 dagar efter bokningstillfälleteller vid bokning 30 dagar eller färre innan ankomst är bokningen bindande vid bokningstillfället.
efter ankomst/incheckning sker ingen återbetalning vid tidigare avresa från campingen.

 

när ska jag betala?

anmälningsavgiften är normalt 20% av totalbeloppet exkl. bokningsavgift och avbokningsskydd.
anmälningsavgiften ska betalas senast 10 dagar efter bokningstillfället. minimum belopp är 500 kr.
är det totala priset på bokningen mindre än 500 kr betalas hela beloppet. slutbetalning sker senast 40 dagar innan ankomst. / vid bokning 40 dagar eller färre innan ankomst, ska hela hyran (totalt en faktura ) betalas inom 10 dagar från bokningstillfället, dock senast dag före ankomst.
er bokning ska vara betald och kvitto ska kunna uppvisas när ni kommer till olofsbo camping, om intesärskild överenskommelse har gjorts vid bokningen.
efter ankomst/incheckning sker ingen återbetalning vid tidigare avresa från campingen.

vad händer om jag inte betalar i tid?

om ni inte betalar anmälningsavgiften i tid, har vi rätt att avboka. om ni inte betalt hyran räknas det som en avbokning från er sida och då gäller reglerna för avbokning. avbokningsskyddet betalas i samband med anmälningsavgiften.

vad händer om jag vill avboka?

du kan avboka muntligen, skriftligen eller via e-post till oss. om du avbokar tidigare än 40 dagar föra ankomst återbetalas anmälningsavgiften minus en exepeditionsavgift på 500:-
om du avbokar mindre än 40 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran.
du kan skydda dig med ett avbeställningskydd
detta kostar 200 kr och ger dig rätt att avboka fram till dag före ankomstdag. vi återbetalar hela hyresbeloppet. avbeställningsskydd beställer du i samband med bokning. vill du beställa detta i efterhand så går det bra att göra det fram till dess att du betalar in anmälningsavgiften.

campingtomten

incheckning 15.00 utcheckning 12.00

stugan

incheckning 15.00, utcheckning 12.00, 11.00 om du beställt slutstädning
ni städar själva stugan före avresa, om inte slutstäd har beställts eller annan överenskommelse gjorts.
om städningen av stugan ej är godkänd kommer vi att utföra städning på er bekostnad.
har skada av boendet eller förlust av inventarier uppkommit under vistelsen är ni skyldiga att ersätta detta.
meddtag lakan, handduk, toapapper och diskmedel själva.
i vissa stugor är djur tillåtna.
slutstädning kan beställas i receptionen för 750 kr senast 3 dagar innan avresedagen.

försäkringar

ni ombesörjer själva det skydd ni anser erforderligt såsom ansvars, olycks och resgodsförsäkring.
 

campingvärdens ansvar

campingvärden är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för deras tjänsteåliggande.
campingplatsen ansvarar ej för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst, ej heller för skada som ligger utom campingens kontroll t.ex. naturkatastrof.
vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som ligger utanför vår kontroll

.
ordningsregler

 

vi hoppas att du ska trivas hos oss, dessa regler är tillkomna din och de andra camparnas trevnad.
det är inte tillåtet att mantalsskriva sig på anläggningen, månads och säsongsgäster kan dock
få tillåtelse att eftersända post till receptionen, detta tillstånd utfärdas endast skriftligt.
alkoholhaltiga drycker får endast förtäras i och intill stugan/campingtomten
Inomhus gäller rökförbud

.

vi släpper ej in kringresande arbetande sällskap på anläggningen eftersom detta strider mot vår affärsplan.

företagskunder som har tecknat avtal med olofsbo camping är välkomna.
innan du åker in på campingområdet måste du checka in via campingens reception.
det är endast tillåtet att ha ett motorfordon per förhyrd campingtomt, eller per hyrd stuga, i mån av plats kan ytterligarefordon få tas med in på campingen, mot en kostnad av 50:-/dygn och fordon.
att inte ställa upp campingfordon på anvisad plats, medför ett brott mot våra ordningsregler.
tillfälliga besökare till boende gäster, ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför campingområdet (2 h).
det är inte tillåtet att släppa in andra personer med ditt passagekort, gäller både infartsbom och byggnader.
campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
husvagnar ska vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon.
hundar och katter är varmt välkomna gäster hos oss, men dessa ska alltid hållas kopplade och rastas utanför campingens område.


dina tillhörigheter fråncampingområdet, och även möjligheten att på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. avvisning innebär ingenåterbetalning av campingavgifter.
vid brott mot någon av våra ordningsregler, äger personalen rätt att omedelbart avvisa dig och
om du stör din omgivning så att vår personal/vaktbolag måste göra en uttryckning , kan du debiteras 2500 sek.
har du din kabel på en vinda, se till att rulla ut helakabelns längd för att undvika varmgång.
minst 3/2,5mm2 ledare.
anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig med
på varje campingtomt får max två stycken tuber av storlek P11/PA11/P10 förvaras.
på campingområdet finns ett antal påbuds och förbudsskyltar, dessa ska givetsvis följas.
vid avresa städa din tomt ordentligt.
var aktsam om naturen.
skada som uppstår på campingplatsens område må betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt.
campingen och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar.
grovsopor som ex.vis trädgårdsmöbler, tältutrustning hänvisas till kommunens miljöstationer.
avfall ska sorteras på avsedd plats, och vi tar endast emot de fragment som det finns uppskyltat för.
tillstånd från campingföretaget.
försäljning eller annan affärsdrivande verksamhet får inte ske inom campingområdet, för undantag krävs skriftligt
inte någon typ av skjutvapen är tillåtna, ej heller pilkastning.
bollspel och freesbee är endast tillåtet på fotbollsplanen.
total tystnad mellan 23.00 – 07.00.
håll ordning inom förhyrd campingtomt.
gråvatten får ej förvaras i öppna kärl, eller släppas ut direkt på marken, och ska tömmas vid våra latrintömningar.
räddningstjänst, polis och bevakningsbolag.
fordonstrafik på området är inte tillåtet från 22.00 till 07.00, med undantag för campingens egna nyttofordon samt
motorfordonstrafik på campingområdet får endast ske mellan områdets infart och den egna campingtomten.
respektera andras önskan om att få vara i fred.

utlandsbetalning
IBAN SE3580000828910235192598
Swift/BIC: SWEDSESS
Vägbeskrivning
E6
-
E20 från norr, avfart nr 52 morup/långås. sväng höger och följ vägen 7 km till skyltar olofsbo. Följ sedan
campingskyltar.
E6
-
E20 från söder, avfart nr 51 falkenberg C. ta höger in på väg 154.
i första rondellen fortsätter du rakt fram för att sedan svänga höger mot varberg i andra rondellen,
följ vägen 7 km till skyltar olofsbo. följ sedan campingskyltar.
välkomna!
GPS RT90
GPS WGS84
x: 6315937
Lat: 56º 55.397 ́