bokningsregler

Angiven längd på husvagn/husbil

Det är din skyldighet att hålla koll på längden av ditt ekipage och att du placerar dig rätt enligt våra villkor.
Om du anger felaktig längd (längd skall alltid anges inklusive drag) på husvagn/husbil och ditte ekipage är för långt för den plats du bokat kommer du inte att få stå på den platsen, du kommer endast att få ersättningsplats om det finns tillgång till detta - finns inte ersättningsplats återbetalas ej bokningen.

Avbeställningsskydd

 

Skydda dig mot avbokningskostnaden genom att boka ett avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd kostar endast 295:- SEK och måste beställas ihop med bokningen. Har du ett avbeställningsskydd kan du boka av senast dag innan ankomstdag före kl 12.00.
Avbeställningsskyddet kan användas när:

  • ni eller någon nära anhörig blivit allvarligt sjuk eller drabbats av dödsfall eller olyckfall av allvarlig art
  • någon allvarlig händelse som ej kunnat förutses vid bokningstillfället drabbar hem eller familj

Vid uttnyttjande av avbeställningskydd skall detta kunna styrkas med läkarintyg, myndighetsintyg eller intyg från försäkringsbolag
Vi återbetalar då hela hyresbeloppet.
Avbeställningsskydd samt bokningsavgift återbetalas ej.

 

                                         Avbokning utan avbeställningskydd
 

Du kan boka av på telefon och via mail, bokningsnummer ska anges.
Saknar du avbeställningsskydd gäller följande avbokningskostnad.
30 dagar eller fler före ankomst:       20% av hyresbeloppet
30-7 dagar före ankomst:            50% av hyresbeloppet    
6-3 dagar före ankomst:.             75% av hyresbeloppet
2-0 dagar före ankomst:             100% av hyresbeloppet    
Ingen återbetalning sker om man inte utnyttjar hela hyresperioden.På bokning via telefon och mail tillkommer en bokningsavgift på 80:- SEK.
Du måste vara minst 18 år för att göra en bokning.
Vi förbehåller oss rätten att flytta bokning till annan likvärdig tomt/stuga.
Under högsäsong måste man boka minst 2 eller 3 nätter. ( framgår på vår onlinebokning )
Du som bokat är ansvarig för att hela sällskapet följer campingens ordningsregler.
Vi förbehåller oss rättigheten att flytta gjord bokning till annan likvärdig stuga / campingtomt - detta kan ske utan extra avisering från vår sida.
Bokningen blir bindande när du betalt din anmälningsavgift (7 dagar efter bokningstillfället). Slutbetalning ska senast 30 dagar innan ankomst.
Borttappad stugnyckel debiteras med 1000:-

Anmälningsavgiften är minst 500:- eller 20% av hyresbeloppet.
Vid bokning 30-15 dagar före ankomstdatum ska hela hyresbeloppet betalas in inom 7 dagar.
Vid bokning 14 dagar eller färre före ankomst ska hela hyresbeloppet betalas med kort vid bokningstillfället eller omgående på internetbank.
Kvitto på gjord betalning ska visas upp vid incheckning.

det är endast tillåtet att ha ett motorfordon per förhyrd campingtomt, eller en personbil per hyrd stuga, i mån av plats kan ytterligare fordon få tas med in på campingen, mot en kostnad av 75:-/dygn och personbil.
husbilar tillåtes ej för uppställning vid stugor utan skall alltid ställas på campingtomt eller ställplats mot respektive avgift.

vi älskar djur och är en djurtillåten camping - dock får rastning under inga omständigheter ske inom campingområdet och djur skall hållas kopplade , vänligen respektera detta för din och andras trevnad.
vi har ett djurtillägg om 100 kr per vistelse oavsett längd
max 4 djur per stuga eller campingtomt , respektera dina grannar.

vi tillåter inte partytält på campingen.
det är ej tillåtet att sätta upp inhägnader i stugområdet.
det är inte tillåtet att ladda elbilar på campingen eller vid stugorna.

                          
Bokningsvillkor säsongsplatser
 

Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är erlagd och återbetalas ej vid avbokning.
det är ej tillåtet att hyra ut sin plats/vagn i andra hand
Vid avbokning som sker fram till 14 dagar före öppningsdag återbetalas inbetalt belopp minus anmälningsavgiften.
Sker avbokning 13-1 dag före öppningsdag ska gästen erlägga 50% av avtalad hyra.
Förbrukad el debiteras med faktiskt kostnad - vi reserverar oss för kostnadsökningar utanför vår kontroll.
Från och med öppningsdagen räknas vistelsen som påbörjad och ingen återbetalning vid avbokning görs.
Avbeställningsskydd kan ej tecknas för säsongsplats.

Betalning

Vid betalning ange fakturanummer och betala till bankgiro 465-5478
utlandsbetalning
IBAN SE3580000828910235192598
Swift/BIC: SWEDSESS