brandsäkerhet på campingennedan följer du vad som gäller hos olofsbo camping när det kommer till vårt arbete med brandsäkerhet i samarbete med Räddningstjänsten.
läs igenom ordentligt så får ni svar på hur vi jobbar med din säkerhet och komfort hos oss.
Under våren 2018 blev samtliga campingar inkallade till ett möte med Räddningstjänsten där syftet är att skapa en trygg miljö för alla besökare som besöker olika campingar i länet.
Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att säkerhetsavstånden
till dina grannar hålls

 

felplacerade ekipage

om ditt ekipage är felplacerat och du inte har respekterat våra avståndsregler skall ekipaget vid anmodan omgående flyttas.
om du druckit alkohol och själv inte kan flytta ditt ekipage till avsett säkerhetsavstånd har vi rätt att anlita bärgare som flyttar ekipaget - du faktureras faktisk kostnad inklusive eventuella tillkommande kostnader.

placering av husvagn

husvagn backas in på platsen med draget ut mot den gata som man är placerad på - draget får inte blockera en eventuell utrymningsväg.
placera parkeringskortet  med ifyllt mobilnummer väl synligt i sidoruta eller framruta.

avstånd husbil

avstånd skall vara 4 meter enligt skiss som finns i broschyr samt längre ned på denna sida.
2 meter fritt på din sida och 2 meter fritt på grannes sida om din tomt gränsar mot annan gäst.

vid händelse

vid händelse av brand / nödsituation:
rädda först , larma sedan 112
släck branden.
brandsläckare finns strategist utplacerade på flera ställen på campingens område.
 

parkering

i varje campingtomt ingår parkering för ett fordon per tomt , fordon skall placeras inom tomten.

placering av husbil

husbil backas in på platsen med nosen ut mot den gata som man är placerad på - placera parkeringskortet med ifyllt mobilnummer väl synligt i sidoruta eller framruta.

avstånd husvagn

avstånd skall vara 4 meter enligt skiss som finns i broschyr samt längre ned på denna sida.
2 meter fritt på din sida och 2m fritt på grannes sida om din tomt gränsar mot annan gäst.

ditt ansvar

Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält skall vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält skall vara minst tre meter.
Med campingfordon menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.

Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls.

felplacerade ekipage

om ditt ekipage är felplacerat och du inte har respekterat våra avståndsregler skall ekipaget vid anmodan omgående flyttas.
om du druckit alkohol och själv inte kan flytta ditt ekipage till avsett säkerhetsavstånd har vi rätt att anlita bärgare som flyttar ekipaget - du faktureras faktisk kostnad inklusive eventuella tillkommande kostnader.

avstånd tält

avstånd skall vara 3 eller 4 meter enligt skiss som finns i broschyr samt längre ned på denna sida.
tält har två mått att förhålla sig till enligt skiss längre ned på sidan.

elektrisk utrustning

Du som campinggäst måste se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE-märkt och att alla kablar är hela.
Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter. Undvik sladdvindor, och om sådana används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.

viktiga telefonnummer

SOS                           112
taxiraketen            0346-13070
taxi falkenberg         0346-14400
falkenbärgaren         0346-10070
campea             0346-450501

uppställning av husvagn och husbil samt tält

drag ut mot gatan , bil parkerad inom tomten samt husbil backar in på platsen