Information om Coronavirus (covid-19)

Vi följer beslut och rekommendationer från svenska myndigheter och uppdaterar våra rutiner utifrån det.

Alla våra medarbetare har fått tydlig information gällande vikten av god hygien i samband med gästkontakt, städning, toalettbesök och övrigt på campingen förekommande arbetsuppgifter.

Medarbetare som känner sig sjuka ska stanna hemma.

På våra toaletter i servicehusen finns handsprit (i mån av tillgång) samt tvål.
 
Vi kommer att förstärka städningen i våra servicehus bl.a. med att desinficera ytor med mycket beröring (spolknappar, kranar, strömbrytare m m).

Även i våra stugor kommer vi vid städning och kontroll att desinficera enligt rutin lika den i servicehusen. I varje stuga finns desinfektionsmedel.

Vi rekommenderar att våra gäster har tillgång till egen handsprit samt håller rekommenderade avstånd..
 
I vår reception tar vi emot ett sällskap i taget. Vänligen respektera detta.

Så länge det inte finns ett myndighetsbeslut att stänga campingplatsen gäller ordinarie avbokningsregler.

Skulle det komma nya beslut från svenska myndigheter kommer vi att informera våra gäster samt följa besluten.