information

     stängning 2018
vi stänger säsongen 9:e september kl 15,00
15,00 skall samtliga vagnar ha lämnat området.
tomten skall vara avstädad - elmätare skall vara avläst och eventuell reglering
betalas i reception före avresa
 du som anmält intresse för säsongsplats 2019
meddela receptionen eller maila oss om du vill behålla din plats senast 2018-08-31
OBS z-gatan är redan fulltecknad för säsongsplatser inför 2019

specialpris säsongsplats till stamgäst enligt tidigare erbjudande
kontakta oss för din intresseanmälan

vad får vara kvar?
trädäck får ligga kvar , golvtrall skall bandas på pall.
staket , vindskydd skall monteras ned och bandas på pall/trädäck
lösöre såsom grillar , cyklar etc får ej vara kvar.

för dig som inte vill ha kvar din plats 2019

vi är tacksamma om du senast 2018-08-31 talar om att du ej önskar behålla din plats 2019
trädäck, trall ,staket,vinsskydd samt lösöre skall avlägnas från området före stängning - om något lämnas kvar skickar vi en faktura för våra hanteringskostnader.