information


för dig som vill ha kvar din plats 2020

du skall senast 2019-08-15 via mail tala om att du önskar behålla din plats 2020 på info@olofsbocamping.se

vad får vara kvar?
trädäck får ligga kvar , golvtrall skall bandas på pall.
staket , vindskydd skall monteras ned och bandas på pall/trädäck
lösöre såsom grillar , cyklar etc får ej vara kvar.