Info till våra säsongsgäster
Vi öppnar den 27:e April kl 09.00
Välkomna

Snart blir det dags att välkomna Er alla till säsongen 2023 även om vi är en liten bit bort.
 
Under 2023 kommer det att ske en förändring på personalsidan då Pär Dalevik avslutar sin tjänst som VD 2023-03-31, som ny VD tillträder istället Glenn T Unger.
 
Fortsatt turbulent elmarknad gör att även vi nödgas sätta ett pris som motsvarar våra kostnader.
Priset på el  kommer tills vidare att ligga på 4.50:- / kWh inkl moms.
 
Intresset för säsongscamping är stort och nu återstår endast några få platser.
 
Vinterhälsnngar från Olofsbo camping