Info till våra säsongsgäster

Säsongsplatser har oftast vatten samt gråvattenavlopp.

Kran eller gråvattenavlopp är ej dedikerat per plats utan man använder det som är lämpligast
i samförstånd med sin granne.

Gråvatten får endast släppas i slutet kärl eller ner i gråvattenledningen

Elförbrukning tillkommer med specificerat pris.
anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig.
strömavbrott kan förekomma varför vi ej tar något ansvar för konsekvenser av detta.

Olofsbo camping