ordningsregler

 

vi hoppas att du ska trivas hos oss, dessa regler är tillkomna din och de andra camparnas trevnad.
det är inte tillåtet att mantalsskriva sig på anläggningen, månads och säsongsgäster kan dock
få tillåtelse att eftersända post till receptionen, detta tillstånd utfärdas endast skriftligt.
alkoholhaltiga drycker får endast förtäras i och intill stugan/campingtomten
Inomhus gäller rökförbud
all lek och deltagande i aktiviteter på campingen sker på egen risk. målsman skall ha ha uppsikt över minderåriga.

.

vi tillåter inte engångsgrillar på campingen eller på stugornas altaner , grillning får bara ske i riktiga grillar som inte riskerar att förstöra natur eller egendom.
vi tillåter inte partytält på campingen.

vi släpper ej in kringresande arbetande sällskap på anläggningen eftersom detta strider mot vår affärsplan.

företagskunder som har tecknat avtal med olofsbo camping är välkomna.
innan du åker in på campingområdet måste du checka in via campingens reception.
det är endast tillåtet att ha ett motorfordon per förhyrd campingtomt, eller en personbil per hyrd stuga, i mån av plats kan ytterligare fordon få tas med in på campingen, mot en kostnad av 50:-/dygn och personbil.
husbilar tillåtes ej för uppställning vid stugor utan skall alltid ställas på campingtomt eller ställplats mot respektive avgift.

att inte ställa upp campingfordon på anvisad plats, medför ett brott mot våra ordningsregler.
det är ej tillåtet att hyra ut sin plats/vagn eller stuga i andra hand.
tillfälliga besökare till boende gäster, ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför campingområdet (2 h).
det är inte tillåtet att släppa in andra personer med ditt passagekort, gäller både infartsbom och byggnader.
campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
husvagnar ska vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon.
hundar och katter är varmt välkomna gäster hos oss, men dessa ska alltid hållas kopplade och rastas utanför campingens område.


vid brott mot någon av våra ordningsregler, äger personalen rätt att omedelbart avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet, och även möjligheten att på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. avvisning innebär ingen återbetalning av campingavgifter.

om du stör din omgivning så att vår personal/vaktbolag måste göra en uttryckning , kan du debiteras 2500 sek.
har du din kabel på en vinda, se till att rulla ut helakabelns längd för att undvika varmgång.
minst 3/2,5mm2 ledare.
anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig med
på varje campingtomt får max två stycken tuber av storlek P11/PA11/P10 förvaras.
på campingområdet finns ett antal påbuds och förbudsskyltar, dessa ska givetsvis följas.
vid avresa städa din tomt ordentligt.
var aktsam om naturen.
skada som uppstår på campingplatsens område må betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt.
campingen och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar.
grovsopor som ex.vis trädgårdsmöbler, tältutrustning hänvisas till kommunens miljöstationer.
avfall ska sorteras på avsedd plats, och vi tar endast emot de fragment som det finns uppskyltat för.
tillstånd från campingföretaget.
försäljning eller annan affärsdrivande verksamhet får inte ske inom campingområdet, för undantag krävs skriftligt
inte någon typ av skjutvapen är tillåtna, ej heller pilkastning,bollspel och freesbee är endast tillåtet på fotbollsplanen.
total tystnad mellan 23.00 – 07.00.
håll ordning inom förhyrd campingtomt.
gråvatten får ej förvaras i öppna kärl, eller släppas ut direkt på marken, och ska tömmas vid våra latrintömningar.
räddningstjänst, polis och bevakningsbolag.
fordonstrafik på området är inte tillåtet från 22.00 till 07.00, med undantag för campingens egna nyttofordon samt
motorfordonstrafik på campingområdet får endast ske mellan områdets infart och den egna campingtomten.
respektera andras önskan om att få vara i fred.

utlandsbetalning
IBAN SE3580000828910235192598
Swift/BIC: SWEDSESS
Vägbeskrivning
E6
-
E20 från norr, avfart nr 52 morup/långås. sväng höger och följ vägen 7 km till skyltar olofsbo. Följ sedan
campingskyltar.
E6
-
E20 från söder, avfart nr 51 falkenberg C. ta höger in på väg 154.
i första rondellen fortsätter du rakt fram för att sedan svänga höger mot varberg i andra rondellen,
följ vägen 7 km till skyltar olofsbo. följ sedan campingskyltar.
välkomna!
GPS RT90
GPS WGS84
x: 6315937
Lat: 56º 55.397 ́