ordningsregler

Elbilsladdning förbjuden
Det är förbjudet att ladda elbilar inom campingens område, detta gäller även vid stugor.
Otillåten elbilsladdning debiteras med 1000 SEK

Tystnad på campingen
total tystnad skall råda mellan 23.00 – 07.00.
förbjudet att spela hög musik ( spela för dig själv men inte för grannarna.
om du stör din omgivning så att vår personal/vaktbolag måste göra en uttryckning , kan du debiteras 2500 sek.


Mantalsskrivning

det är inte tillåtet att mantalsskriva sig på anläggningen, månads och säsongsgäster kan dock
få tillåtelse att eftersända post till receptionen, detta tillstånd utfärdas endast skriftligt.

 

Alkohol & rökning

alkoholhaltiga drycker får endast förtäras i och intill stugan/campingtomten
Inomhus gäller totalt rökförbud såväl i servicebyggnader som stugor och vid rökning vid stuga skall ytterdörr hållas stängd - du som röker tar självklart hand om fimparna.

 

Lek & aktiviteter

all lek och deltagande i aktiviteter på campingen sker på egen risk. målsman skall ha uppsikt över minderåriga.
På lekplatsen råder totalt förbud för alkohol och rökning.

bollspel och freesbee är endast tillåtet på fotbollsplanen, pilkastning är förbjuden.

Djur

förbjudet med rastning inom campingområdet och djur skall hållas kopplade , vänligen respektera detta för din och andras trevnad.
vi har ett djurtillägg om 100 kr per vistelse oavsett längd
max 4 djur per stuga eller campingtomt , respektera dina grannar.

 

Grillning

vill man grilla tar men med sig egen grill och följer våra regelr: vi tillåter inte engångsgrillar.
FÖRBJUDET ATT GRILLA PÅ STUGORNAS ALTANER
grillning får bara ske i riktiga grillar som inte riskerar att förstöra natur eller egendom - vi följer Länsstyrelsen beslut om eventuella grillförbud.

 

Övrigt

vi tillåter inte partytält på campingen.
det är ej tillåtet med bubbelbad eller liknande på campingtomten.
det är ej tillåtet att sätta upp inhägnader i stugområdet.

.

vi släpper ej in kringresande arbetande sällskap på anläggningen eftersom detta strider mot vår affärsplan.

företagskunder som har tecknat avtal med olofsbo camping är välkomna.

 

Fordon

det är endast tillåtet att ha en personbil per förhyrd campingtomt, eller en personbil per hyrd stuga - i mån av plats kan ytterligare personbil få tas med in på campingen, mot en kostnad av 75:-/dygn och personbil.
Bilen skall parkeras på anvisad plats.
Ordinarie bil skall parkeras på campingtomt eller vid stuga.
fordonstrafik på området är inte tillåtet från 23.00 till 07.00, med undantag för campingens egna nyttofordon.
motorfordonstrafik på campingområdet får endast ske mellan områdets infart och den egna campingtomten.
husbilar tillåtes ej för uppställning vid stugor utan skall alltid ställas på campingtomt eller ställplats mot respektive avgift.
husvagnar ska vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon.


Förbjudet att släppa in bilar

att inte ställa upp campingfordon på anvisad plats, medför ett brott mot våra ordningsregler.
det är ej tillåtet att hyra ut sin plats/vagn eller stuga i andra hand.
tillfälliga besökare till boende gäster, ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför campingområdet (2 h).
det är inte tillåtet att släppa in andra personer med ditt passagekort, gäller både infartsbom och byggnader.

 


Avvisning

vid brott mot någon av våra ordningsregler, äger personalen rätt att omedelbart avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet eller stugan, och även möjligheten att på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. avvisning innebär ingen återbetalning av campingavgifter eller stugavgifter.
 

Övrigt

har du din kabel på en vinda, se till att rulla ut helakabelns längd för att undvika varmgång.
minst 3/2,5mm2 ledare.
anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig.
strömavbrott kan förekomma varför vi ej tar något ansvar för konsekvenser av detta.
på varje campingtomt får max två stycken tuber av storlek P11/PA11/P10 förvaras.
på campingområdet finns ett antal påbuds och förbudsskyltar, dessa ska givetsvis följas.
vid avresa städa din tomt ordentligt.
skada som uppstår på campingplatsens område skall betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt.
campingen och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar.
grovsopor som ex.vis trädgårdsmöbler, tältutrustning hänvisas till kommunens miljöstationer.
avfall ska sorteras på avsedd plats, och vi tar endast emot de fragment som det finns uppskyltat för.
gråvatten får ej förvaras i öppna kärl, eller släppas ut direkt på marken, och ska tömmas vid våra latrintömningar.

 

Försäljning inom området

försäljning eller annan affärsdrivande verksamhet får inte ske inom campingområdet, för undantag krävs skriftligt tillstånd.