hitta hit

GPS RT90   GPS WGS84  x: 6315937  Lat: 56º 55.397 ́

E6-E20 från norr, avfart nr. 52 Morup/Långås. Sväng höger och följ vägen 7 km till skyltar Olofsbo.
Följ sedan campingskyltar.
E6-E20 från söder, avfart nr. 51 Falkenberg C. Ta höger in på väg 154.
I första rondellen fortsätter du rakt fram för att svänga höger mot Varberg i andra rondellen. Följ vägen 7 km till skyltar Olofsbo. Följ sedan campingskyltar.
kolla kartan så du lättare kan hitta hit, ta en titt på kartan innan du kör iväg
så slipper du stanna på något olämpligt ställe både för dig och andra bilister -
passa på att kolla kartan när du tar en lite paus på vägen hit.
är du fortfarande osäker på vägen så slå en signal så ska vi tala om vilken väg som är bäst.
varmt välkomna till olofsbo camping.