Elbilsladdning förbjuden

Vårt elsystem är inte dimensionerat för att klara elbilsladdning. Ni som har elbil måste därför hitta ett annat ställe utanför campingens område att ladda er bil på - dvs vi har totalförbud att ladda elbilar inom området.

Därför är det absolut förbjudet att ladda sin elbil inom campingens område - detta gäller såväl elstolpar samt uttag vid stugor.

Överträdelser mot detta förbud ses som mycket allvarligt, då laddning även utsätter andra för brandrisk/fara och debiteras därför med 1000:- om detta upptäcks.

I byggnader och mark med gamla elledningar föreligger det risk att ledningarna överhettas och i värsta fall börjar brinna om de utsätts för hög belastning.